W zakresie ogrzewania pomieszczeń istnieje wiele metod doprowadzania ciepła do budynku. Nasza firma specjalizuje się w montażu pomp ciepła, które pozyskują energię dostępną w jej otoczeniu.

Wyróżnia się kilka rodzajów pomp ciepła w zależności od źródła pozyskiwanej energii cieplnej, mogą to być:

  • gruntowa pompa ciepła
  • powietrzna pompa ciepła
  • wodna pompa ciepła

Pompy ciepła to urządzenia pozwalające na ogrzewanie budynków, a także ciepłej wody użytkowej. Dzięki działaniu wymienników (wymiennik pozyskujący ciepło z otoczenia oraz wymiennik oddający ciepło do instalacji), sprężarki i czynnika chłodniczego, który krąży w układzie zamkniętym jesteśmy w stanie pozyskiwać i transportować ciepło do instalacji grzewczej domu (CO) lub ogrzewać wodę użytkową (CWU). Pompa ciepła jest urządzeniem zarówno ekonomicznym jak i ekologicznym.

Jest alternatywą dla ogrzewania gazowego, olejowego czy elektrycznego, a dzięki temu, że wykorzystuje odnawialne źródła energii - pobiera ciepło z otoczenia (wody, gruntu lub powietrza) nie ma szkodliwego wpływu na środowisko. Jest też najtańszym w eksploatacji sposobem na ogrzewanie domu, pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas potrzebny na obsługę urządzenia. Pompa ciepła jest całkowicie bezobsługowa, a jej działanie uzależnione jest jedynie od energii elektrycznej, do której jest podłączona.

Ciągle rosnąca popularność pomp ciepła powoduje zmniejszenie kosztów jakie trzeba ponieść w przypadku wyboru tej metody ogrzewania budynku.