Wentylacja pomieszczeń to proces wymiany powietrza pomiędzy budynkiem a przestrzenią zewnętrzną. Wymiana ta jest niezbędna do zachowania odpowiedniej wilgotności powietrza oraz niskiego stężenia dwutlenku węgla, który dostarczany jest w świeżym powietrzu z zewnątrz. Dzięki zaawansowanym technikom systemów wentylacji możemy zachowywać wysoką jakość powietrza w pomieszczeniach, filtrować je, regulować intensywność wymiany powietrza w zależności od potrzeb, regulować temperaturę i odzyskiwać ciepło co zmniejsza koszty eksploatacji budynku, a także niwelować wpływ szkodliwych substancji na nasze zdrowie.

Nasza oferta obejmuje wykonanie każdego rodzaju wentylacji mechanicznej :

  • nawiewnej
  • wywiewnej
  • nawiewno - wywiewnej
  • rekuperacji

W budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych i handlowych, biurach, hotelach, halach i magazynach.

Czym jest rekuperacja?

Rekuperacja jest to system wymiany powietrza z odzyskiem ciepła. Głównym elementem systemu jest rekuperator, urządzenie, którego głównym zadaniem jest ogrzewanie chłodnego powietrza pozyskanego z zewnątrz budynku zużytym ciepłym powietrzem usuwanym z pomieszczeń. Działanie rekuperatora to jednak nie tylko ogrzewanie zimnego powietrza z zewnątrz, to także oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń i różnych alergenów. Dzięki tym działaniom nie jesteśmy zmuszeni do „wietrzenia” pomieszczeń poprzez otwieranie okien ponieważ czyste i świeże powietrze dostarcza nam rekuperator, niweluje to straty ciepła z budynków, a także chroni przed gromadzeniem się wilgoci.

Prawidłowo wykonany system rekuperacji pozwala na oszczędność energii potrzebnej na ogrzewanie, filtrowanie powietrza z zanieczyszczeń, pyłków i alergenów co ma olbrzymie znaczenie dla alergików, ograniczenie napływu smogu czy dymu z zewnątrz, możliwość wzbogacenia powietrza jonami ujemnymi, które mają korzystny wpływ na człowieka, usuwa także wilgoć i bakterie, zapachy, a także zastępuje słabo skuteczną wentylację grawitacyjną w nowych, szczelnych budynkach i podwyższa ich standard. Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem dotyczącym działania rekuperacji jest pełna automatyka działania systemu, który automatycznie dostosowuje parametry pracy tak by zapewnić w pomieszczeniach świeże i czyste powietrze w zależności od ilości osób w nich przebywających, czynności jakie są w nich podejmowane np. gotowanie. System ten może być także podłączony do instalacji inteligentnego budynku BMS.